چند نوع سایت داریم؟

چند نوع سایت داریم ؟ 1 سایت خبری 2سایت شخصی یا رزومه 3سایت فروشگاهی 4سایت شرکتی هر کدوم از این سایتهای مزایا و ویژگی های شاخص خودشون دارن و هر کدوم بر پایه طراحیشون متفاوت میباشد باید در اولویت ببینیم کدوم سایت برای کدوم کسب و کار مناسب هست گروه طراحی سایت تارا پیشرو در … ادامه خواندن چند نوع سایت داریم؟