طراحی سایت
خط تلفن ویپ (voip) در واقع جایگزین دیجیتال سیستم های سیم کشی مخابراتی است.خط های تلفن سنتی به صورت یک سیم کشی از مرکز  مخابرات تا منزل شما انتقال پیدا می کند. امروزه با گسترش زندگی و افزایش خانه ها ، این حجم از سیم کشی حتما ممکن نیست.خط تلفن ویپ (voip) جایگزین مناسب خط تلفن های قدیمی سنتی شده است.

 شرکت هایی که خط تلفن ویپ ارائه می کنند؟

شرکت های مختلف اقدام به ارائه خط تلفن voip بر روی اینترنت شرکت خود می کنند. از این جمله شرکت آسیاتک و لایزر بر روی اینترنت آسیاتک این خطوط را ارائه می کنند. شرکت مخابرات نیز در خطوط به نام تل سی tel30 ، همین قاعده را پیاده کرده است و این خطوط را به صورت شرکتی ارائه می کند.خط های تل سی tel30 یک شماره با 30 تماس همزمان است که به صورت خط تلفن voip صدا را جابجا می نماید. از شرکت های دیگر می توان به پارسیان با سرشماره 9133 و شرکت پیشگامان با سرشماره 9109 اشاره کرد.  

چطور میتوانم یک خط تلفن VOIP داشته باشم؟

روش تهیه خط تلفن voip با خط شرکت های ارائه دهنده و مخابراتی یکسان است. لازم است ابتدا از طریق گزینه ثبت نام در ابتدای سایت اقدام به ثبت نام کنید سپس مدارک هویتی خود را از آن پنل ارائه نمایید. هزینه شماره تلفن خط voip  مشابه خطوط قدیمی سنتی است و در صورتی که مدارک شرکتی داشته باشیدمی توانید یک خط 30 کانال همزمان تهیه کنید. با تهیه یک خط 30 کانال همزمان در تماس ورودی ، دیگر بوق اشغال پخش نخواهد شد.